Obsługa zdjęć historycznych:

rekwizyty,
scenografia,
kostiumy,
pojazdy militarne w tym czołgi
konsultacje historyczne i wojskowe

Obsługa zdjęć historycznych. Możemy zapewnić wsparcie w zakresie rekwizytów, scenografii, kostiumów, pojazdów militarnych, w tym czołgów, prowadzimy konsultacje historyczne i wojskowe. Możemy również zorganizować castingi, statystów, przygotować i zabezpieczyć plan, wykonać efekty specjalne wraz z pirotechniką.

Posiadamy doświadczenie w organizacji strojów historycznych (w szczególności z okresu XX wieku), a także budowy odpowiedniej scenografii (zarówno na hali jak i plenerowej). Jesteśmy w stanie zapewnić niemalże każdy rekwizyt z okresu II wojny światowej – w tym przedmioty oryginalne o szczególnej wartości historycznej. Ponadto posiadamy największą w Polsce kolekcję przedmiotów codziennego użytku z lat 40tych XX wieku. Eksponaty możemy wypożyczyć na zdjęcia. Jesteśmy w stanie bez problemu zaaranżować m. in. biuro, szpital polowy, miejsca dowodzenia i wiele innych.

Nasza Grupa dysponuje również praktycznie nieograniczonymi możliwościami organizacji pojazdów historycznych w tym pojazdów militarnych, dział i czołgów. Jesteśmy w stanie zorganizować logistykę pojazdów kompleksowo. Pomagamy w wyborze odpowiednich pojazdów transportujemy na plan (załatwiamy zezwolenia), zapewniamy opiekę i wyszkolonych kierowców. Pozwala to na znaczące oszczędności dla produkcji filmu. Nie musi zajmować się stanem technicznym pojazdów, zezwoleniami na ich transport i prowadzenia.

Do Grupy Walkiria należą również jedni z najlepszych konsultantów historycznych w kraju.
Jednocześnie dzięki znajomości krajowych i zagranicznych zasobów możliwych do wykorzystania już na wczesnym etapie przygotowania produkcji jesteśmy w stanie dostosować proponowane rozwiązania do realnych możliwości.

Współpracowaliśmy m. in dostarczając rekwizyty na plan Czasu Honoru – Edycji Powstańczej

castingi
statyści
przygotowanie planu
zabezpieczenie planu
efekty specjalne
pirotechnika

Grupa Filmowa Walkiria ma cel: profesjonalna produkcja filmów i programów o tematyce historycznej. Dzięki realizacji wielu zadań w jednym miejscu jesteśmy usprawnić proces produkcji.Obsługa zdjęć historycznych przez naszą grupę to znaczące ułatwienie.